تاریخ

ساخت وبلاگ

<p dir="RTL"><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://kurdcraft.com/Content/Images/n91059/big/0.jpg" alt="" width="965" height="1158" />تخته نرد</a> (تاریخچه)</p>
<p dir="RTL">نرد یا نردشیر قدیمی ترین بازی دنیاست که در میان ملل خاورمیانه و مردمان اروپای شرقی رواج بسیاری دارد.<a href="http://takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">تخته نرد</a> یک بازی جذاب&nbsp; صفحه ای،رقابتی و تاسی است .</p>
<p dir="RTL">کاوشهای باستان شناسی در شهر سوخته نشان میدهد قدمت تخته نرد در ایران (و جهان) به 3000 سال پیش از میلاد برمیگردد که دارای 60 مهره است و از چوب آبنوس و به شکل ماری است که ۲۰ بار به دور خود حلقه زده و دمش را در دهان گرفته است&nbsp; ساخته شده است .</p>
<p dir="RTL">&nbsp;</p>
<p dir="RTL">قدمت تخته نردی که به شکل امروزی و با 30 مهره بازی میشود طبق اسناد کاملاً معتبر و تاریخی،ایرانی است .<br /> بازی تخته نرد امروزی در زمان سلسله ساسانیان و به دست بزرگمهر وزیر باهوش انوشیروان ساخته میشود.آنهم در جواب به هندی هایی که بازی شطرنج برایش فرستاده بودند.</p>
<p>در این بازی ، دو طرف مهره&zwnj;های خود را بر اساس دو عددی که بر روی تاس نقش می&zwnj;بندد در جهت حرکت عقربه&zwnj;های ساعت یا بر خلاف آن حرکت می&zwnj;دهند و درآخر از صفحهٔ بازی خارج می&zwnj;کنند، در پایان کسی برنده خواهد بود که زودتر از دیگریهمهٔ مهره&zwnj;های خود را از زمین بازی خارج کند.<br /> <img src="http://kurdcraft.com/Content/Images/n91058/big/0.jpg" alt="" width="965" height="1158" /></p>
<p>سایر خدمات:</p>
<p><a href="http://baratiancarpet.com" rel="nofollow" target="_blank">Persian carpet</a></p>
<p dir="RTL"><a href="http://datiscool.ir" rel="nofollow" target="_blank">کولر گازی</a></p>
<p dir="RTL"><a href="http://datiscool.ir" target="_blank">سرویس کولر گازی</a></p>
<p dir="RTL"><a href="http://takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">تخته نرد</a></p>
<p dir="RTL"><a href="http://takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">خرید تخته نرد</a><span><br /></span></p>
<p dir="RTL"><a href="http://roshanweb.ir" rel="nofollow">طراحی سایت</a></p>
<p dir="RTL"><a href="http://roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">طراحی وب سایت ارزان</a></p>

تاریخ...
ما را در سایت تاریخ دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahid gozaresh58 بازدید : 549 تاريخ : يکشنبه 19 مهر 1394 ساعت: 18:37

<p>به دو دلیل بسیار مهم اگر رویداد قابل انتشاری در کسب و کار <a href="http://www.roshanweb.ir" target="_blank">آنلاین</a> شما اتفاق بیافتد، باید آن خبر را منتشر نمایید. اول از همه این که چگونه افراد از این اخبار بدون اطلاع رسانی شما چیزی بدانند؟ دوماً اخبار <a href="http://www.roshanweb.ir" target="_blank">سایت</a> به&nbsp;<br /> <a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow">سئو سایت</a> شما کمک زیادی خواهد کرد<br /><img src="http://sitedesign-co.com/Administrator/files/UploadFile/99545.jpg" alt="" width="260" height="230" /></p>
<p><a href="http://www.baratiancarpet.com" rel="nofollow" target="_blank">buy persian carpet</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" target="_blank">سرویس کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" rel="nofollow" target="_blank">فروش کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">فروش تخته نرد</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">آموزش تخته نرد</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">طراحی وب سایت ارزان</a></p>

تاریخ...
ما را در سایت تاریخ دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahid gozaresh58 بازدید : 604 تاريخ : يکشنبه 19 مهر 1394 ساعت: 18:37

<p dir="RTL"><strong>زدن و خوردن</strong></p>
<p dir="RTL">خانه اشغال شده توسط یک <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a>، تک نامیده می&zwnj;شود. اگر حریف روی <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> تک بیاید، آن مهره را می&zwnj;زند و جای آن قرار می&zwnj;گیرد و <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> خورده شده روی &laquo;بار&raquo; قرار می&zwnj;گیرد.</p>
<p dir="RTL">تا زمانی که یک بازیکن یک یا چند <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> بر روی بار دارد، باید نخست آنها را وارد بازی کند. هنگامی که نوبت اوست، با توجه به عدد روی تاسش، <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> بیرون را در خانه بازی از ناحیه خودی حریف قرار می&zwnj;دهد. به عنوان مثال، اگر یک <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">بازیکن</a> یک <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> در بار دارد، و تاسش ۴ و ۶ دارد، می&zwnj;تواند <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> اش را بر روی هر دو خانه چهار یا شش ناحیه خودی حریف قرار دهد به شرطی که آن خانه&zwnj;ها باز باشند. اگر هیچ خانه&zwnj;ای باز نباشد، <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">بازیکن</a> نوبت خود را از دست می&zwnj;دهد؛ ولی باید تا آنجا که می&zwnj;تواند <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره&zwnj;هایش</a> را وارد کند و بقیه را برای نوبت بعدیش بگذارد. پس از آنکه آخرین <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> خورده شده وارد بازی شد، بازیکن به بازی عادی خود ادامه می&zwnj;دهد و اگر از تاسش چیزی باقی&zwnj;مانده باشد، آن را بازی می&zwnj;کند. قانون: در ۶ خانه اخر نمی&zwnj;توان مهرهٔ حریف را زد و سپس آن را روی <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره&zwnj;های</a> دیگر خودی قرار داد؛ ولی همواره می&zwnj;توان مهره حریف را زد و سپس آن را در دیگر&nbsp;خانه&zwnj;های&nbsp;خالی حرکت داده و یا حتی مهره دیگری از حریف را زد.شایان ذکر است که در بازی اولویت با حرکت است.همان گونه ابتدا حرکت میکنیم.مثلا اگر موقعیت خوردن مهره را داشته باشیم وحرکت, مقدم حرکت <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> است.</p>
<p dir="RTL"><img src="http://www.1doost.com/Files/Pictures/1387/11/30/Backgammon/001.jpg" alt="" width="469" height="225" /></p>
<p dir="RTL">&nbsp;<a href="http://www.baratiancarpet.com" rel="nofollow" target="_blank">Persian rugs</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" target="_blank">سرویس کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" rel="nofollow" target="_blank">خرید کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">تخته نرد ارزان</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">فروشگاه تخته نرد</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">بهینه سازی سایت</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">سئو</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">سئو سایت</a><span><br /></span></p>

تاریخ...
ما را در سایت تاریخ دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahid gozaresh58 بازدید : 977 تاريخ : يکشنبه 19 مهر 1394 ساعت: 18:37

<p dir="RTL"><strong>زدن و خوردن</strong></p>
<p dir="RTL">خانه اشغال شده توسط یک <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a>، تک نامیده می&zwnj;شود. اگر حریف روی <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> تک بیاید، آن مهره را می&zwnj;زند و جای آن قرار می&zwnj;گیرد و <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> خورده شده روی &laquo;بار&raquo; قرار می&zwnj;گیرد.</p>
<p dir="RTL">تا زمانی که یک بازیکن یک یا چند <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> بر روی بار دارد، باید نخست آنها را وارد بازی کند. هنگامی که نوبت اوست، با توجه به عدد روی تاسش، <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> بیرون را در خانه بازی از ناحیه خودی حریف قرار می&zwnj;دهد. به عنوان مثال، اگر یک <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">بازیکن</a> یک <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> در بار دارد، و تاسش ۴ و ۶ دارد، می&zwnj;تواند <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> اش را بر روی هر دو خانه چهار یا شش ناحیه خودی حریف قرار دهد به شرطی که آن خانه&zwnj;ها باز باشند. اگر هیچ خانه&zwnj;ای باز نباشد، <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">بازیکن</a> نوبت خود را از دست می&zwnj;دهد؛ ولی باید تا آنجا که می&zwnj;تواند <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره&zwnj;هایش</a> را وارد کند و بقیه را برای نوبت بعدیش بگذارد. پس از آنکه آخرین <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> خورده شده وارد بازی شد، بازیکن به بازی عادی خود ادامه می&zwnj;دهد و اگر از تاسش چیزی باقی&zwnj;مانده باشد، آن را بازی می&zwnj;کند. قانون: در ۶ خانه اخر نمی&zwnj;توان مهرهٔ حریف را زد و سپس آن را روی <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره&zwnj;های</a> دیگر خودی قرار داد؛ ولی همواره می&zwnj;توان مهره حریف را زد و سپس آن را در دیگر&nbsp;خانه&zwnj;های&nbsp;خالی حرکت داده و یا حتی مهره دیگری از حریف را زد.شایان ذکر است که در بازی اولویت با حرکت است.همان گونه ابتدا حرکت میکنیم.مثلا اگر موقعیت خوردن مهره را داشته باشیم وحرکت, مقدم حرکت <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> است.</p>
<p dir="RTL"><img src="http://www.1doost.com/Files/Pictures/1387/11/30/Backgammon/001.jpg" alt="" width="469" height="225" /></p>
<p dir="RTL">&nbsp;<a href="http://www.baratiancarpet.com" rel="nofollow" target="_blank">Persian rugs</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" target="_blank">سرویس کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" rel="nofollow" target="_blank">خرید کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">تخته نرد ارزان</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">فروشگاه تخته نرد</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">بهینه سازی سایت</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">سئو</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">سئو سایت</a><span><br /></span></p>

تاریخ...
ما را در سایت تاریخ دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahid gozaresh58 بازدید : 915 تاريخ : يکشنبه 19 مهر 1394 ساعت: 18:36

<p dir="RTL"><strong>زدن و خوردن</strong></p>
<p dir="RTL">خانه اشغال شده توسط یک <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a>، تک نامیده می&zwnj;شود. اگر حریف روی <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> تک بیاید، آن مهره را می&zwnj;زند و جای آن قرار می&zwnj;گیرد و <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> خورده شده روی &laquo;بار&raquo; قرار می&zwnj;گیرد.</p>
<p dir="RTL">تا زمانی که یک بازیکن یک یا چند <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> بر روی بار دارد، باید نخست آنها را وارد بازی کند. هنگامی که نوبت اوست، با توجه به عدد روی تاسش، <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> بیرون را در خانه بازی از ناحیه خودی حریف قرار می&zwnj;دهد. به عنوان مثال، اگر یک <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">بازیکن</a> یک <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> در بار دارد، و تاسش ۴ و ۶ دارد، می&zwnj;تواند <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> اش را بر روی هر دو خانه چهار یا شش ناحیه خودی حریف قرار دهد به شرطی که آن خانه&zwnj;ها باز باشند. اگر هیچ خانه&zwnj;ای باز نباشد، <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">بازیکن</a> نوبت خود را از دست می&zwnj;دهد؛ ولی باید تا آنجا که می&zwnj;تواند <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره&zwnj;هایش</a> را وارد کند و بقیه را برای نوبت بعدیش بگذارد. پس از آنکه آخرین <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> خورده شده وارد بازی شد، بازیکن به بازی عادی خود ادامه می&zwnj;دهد و اگر از تاسش چیزی باقی&zwnj;مانده باشد، آن را بازی می&zwnj;کند. قانون: در ۶ خانه اخر نمی&zwnj;توان مهرهٔ حریف را زد و سپس آن را روی <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره&zwnj;های</a> دیگر خودی قرار داد؛ ولی همواره می&zwnj;توان مهره حریف را زد و سپس آن را در دیگر&nbsp;خانه&zwnj;های&nbsp;خالی حرکت داده و یا حتی مهره دیگری از حریف را زد.شایان ذکر است که در بازی اولویت با حرکت است.همان گونه ابتدا حرکت میکنیم.مثلا اگر موقعیت خوردن مهره را داشته باشیم وحرکت, مقدم حرکت <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> است.</p>
<p dir="RTL"><img src="http://www.1doost.com/Files/Pictures/1387/11/30/Backgammon/001.jpg" alt="" width="469" height="225" /></p>
<p dir="RTL">&nbsp;<a href="http://www.baratiancarpet.com" rel="nofollow" target="_blank">Persian rugs</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" target="_blank">سرویس کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" rel="nofollow" target="_blank">خرید کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">تخته نرد ارزان</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">فروشگاه تخته نرد</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">بهینه سازی سایت</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">سئو</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">سئو سایت</a><span><br /></span></p>

تاریخ...
ما را در سایت تاریخ دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahid gozaresh58 بازدید : 973 تاريخ : يکشنبه 19 مهر 1394 ساعت: 18:36

<p dir="RTL"><strong>زدن و خوردن</strong></p>
<p dir="RTL">خانه اشغال شده توسط یک <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a>، تک نامیده می&zwnj;شود. اگر حریف روی <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> تک بیاید، آن مهره را می&zwnj;زند و جای آن قرار می&zwnj;گیرد و <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> خورده شده روی &laquo;بار&raquo; قرار می&zwnj;گیرد.</p>
<p dir="RTL">تا زمانی که یک بازیکن یک یا چند <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> بر روی بار دارد، باید نخست آنها را وارد بازی کند. هنگامی که نوبت اوست، با توجه به عدد روی تاسش، <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> بیرون را در خانه بازی از ناحیه خودی حریف قرار می&zwnj;دهد. به عنوان مثال، اگر یک <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">بازیکن</a> یک <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> در بار دارد، و تاسش ۴ و ۶ دارد، می&zwnj;تواند <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> اش را بر روی هر دو خانه چهار یا شش ناحیه خودی حریف قرار دهد به شرطی که آن خانه&zwnj;ها باز باشند. اگر هیچ خانه&zwnj;ای باز نباشد، <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">بازیکن</a> نوبت خود را از دست می&zwnj;دهد؛ ولی باید تا آنجا که می&zwnj;تواند <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره&zwnj;هایش</a> را وارد کند و بقیه را برای نوبت بعدیش بگذارد. پس از آنکه آخرین <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> خورده شده وارد بازی شد، بازیکن به بازی عادی خود ادامه می&zwnj;دهد و اگر از تاسش چیزی باقی&zwnj;مانده باشد، آن را بازی می&zwnj;کند. قانون: در ۶ خانه اخر نمی&zwnj;توان مهرهٔ حریف را زد و سپس آن را روی <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره&zwnj;های</a> دیگر خودی قرار داد؛ ولی همواره می&zwnj;توان مهره حریف را زد و سپس آن را در دیگر&nbsp;خانه&zwnj;های&nbsp;خالی حرکت داده و یا حتی مهره دیگری از حریف را زد.شایان ذکر است که در بازی اولویت با حرکت است.همان گونه ابتدا حرکت میکنیم.مثلا اگر موقعیت خوردن مهره را داشته باشیم وحرکت, مقدم حرکت <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> است.</p>
<p dir="RTL"><img src="http://www.1doost.com/Files/Pictures/1387/11/30/Backgammon/001.jpg" alt="" width="469" height="225" /></p>
<p dir="RTL">&nbsp;<a href="http://www.baratiancarpet.com" rel="nofollow" target="_blank">Persian rugs</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" target="_blank">سرویس کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" rel="nofollow" target="_blank">خرید کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">تخته نرد ارزان</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">فروشگاه تخته نرد</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">بهینه سازی سایت</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">سئو</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">سئو سایت</a><span><br /></span></p>

تاریخ...
ما را در سایت تاریخ دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahid gozaresh58 بازدید : 973 تاريخ : يکشنبه 19 مهر 1394 ساعت: 18:36

<p><span lang="AR-SA" dir="RTL"><a href="http://www.roshanweb.ir" target="_blank">وب سایت</a> یک مجموعه ساده از صفحات <a href="http://www.roshanweb.ir" target="_blank">وب</a> است که دارای تصاویر، ویدئو و دیگر فیل های دیجیتال می باشد. اطلاعات موجود در <a href="http://www.roshanweb.ir" target="_blank">وب سایت</a> بر روی وب سرور میزبانی می شود که از طریق اینترنت برای تمامی افراد قابل دسترس می باشد</span>.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span lang="AR-SA" dir="RTL">تمامی <a href="http://www.roshanweb.ir" target="_blank">وب سایت ها</a> در شبکه جهانی وب</span> (World Wide Web) <span lang="AR-SA" dir="RTL">قرار می گیرند که تمامی اطلاعات آنها نیز در سراسر جهان قابل دسترس خواهد بود</span>.<br /> <br /> <span lang="AR-SA" dir="RTL">دلایل بسیار زیادی وجود دارد که چرا باید یک <a href="http://www.roshanweb.ir" target="_blank">وب سایت</a> داشته باشید.</span></p>
<p><span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><img src="http://netmelli.com/imageweb/web3.jpg" alt="" width="481" height="230" /></span></span></p>
<p><span lang="AR-SA" dir="RTL"><a href="http://www.baratiancarpet.com" rel="nofollow" target="_blank">فرش ایرانی</a><br /></span></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" target="_blank">سرویس کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" rel="nofollow" target="_blank">کولر گازی</a></p>
<p><span lang="AR-SA" dir="RTL"><a href="http://www.datiscool.ir" rel="nofollow" target="_blank">فروش کولر گازی</a><br /></span></p>
<p><span lang="AR-SA" dir="RTL"><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">خرید تخته نرد مرغوب</a><br /></span></p>
<p><span lang="AR-SA" dir="RTL"><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">تخته نرد با قیمت مناسب</a><br /></span></p>
<p><span lang="AR-SA" dir="RTL"><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">seo سایت</a><br /></span></p>
<p><span lang="AR-SA" dir="RTL"><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">طراحی فروشگاه اینترنتی</a></span></p>

تاریخ...
ما را در سایت تاریخ دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahid gozaresh58 بازدید : 689 تاريخ : يکشنبه 19 مهر 1394 ساعت: 18:36

<p><span lang="AR-SA" dir="RTL"><a href="http://www.roshanweb.ir" target="_blank">وب سایت</a> یک مجموعه ساده از صفحات <a href="http://www.roshanweb.ir" target="_blank">وب</a> است که دارای تصاویر، ویدئو و دیگر فیل های دیجیتال می باشد. اطلاعات موجود در <a href="http://www.roshanweb.ir" target="_blank">وب سایت</a> بر روی وب سرور میزبانی می شود که از طریق اینترنت برای تمامی افراد قابل دسترس می باشد</span>.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span lang="AR-SA" dir="RTL">تمامی <a href="http://www.roshanweb.ir" target="_blank">وب سایت ها</a> در شبکه جهانی وب</span> (World Wide Web) <span lang="AR-SA" dir="RTL">قرار می گیرند که تمامی اطلاعات آنها نیز در سراسر جهان قابل دسترس خواهد بود</span>.<br /> <br /> <span lang="AR-SA" dir="RTL">دلایل بسیار زیادی وجود دارد که چرا باید یک <a href="http://www.roshanweb.ir" target="_blank">وب سایت</a> داشته باشید.</span></p>
<p><span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><img src="http://netmelli.com/imageweb/web3.jpg" alt="" width="481" height="230" /></span></span></p>
<p><span lang="AR-SA" dir="RTL"><a href="http://www.baratiancarpet.com" rel="nofollow" target="_blank">فرش ایرانی</a><br /></span></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" target="_blank">سرویس کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" rel="nofollow" target="_blank">کولر گازی</a></p>
<p><span lang="AR-SA" dir="RTL"><a href="http://www.datiscool.ir" rel="nofollow" target="_blank">فروش کولر گازی</a><br /></span></p>
<p><span lang="AR-SA" dir="RTL"><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">خرید تخته نرد مرغوب</a><br /></span></p>
<p><span lang="AR-SA" dir="RTL"><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">تخته نرد با قیمت مناسب</a><br /></span></p>
<p><span lang="AR-SA" dir="RTL"><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">seo سایت</a><br /></span></p>
<p><span lang="AR-SA" dir="RTL"><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">طراحی فروشگاه اینترنتی</a></span></p>

تاریخ...
ما را در سایت تاریخ دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahid gozaresh58 بازدید : 1564 تاريخ : يکشنبه 19 مهر 1394 ساعت: 18:35

<p><span lang="AR-SA" dir="RTL">درصورتیکه قبل از اینکه حریف&zwnj;تان بتواند اولین مهره خود را از بازی خارج کند، تمام مهره&zwnj;هایتان را از بازی خارج کنید، حریف شما <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مارس</a> شده و امتیازی که بدست میاورید </span><span lang="FA" dir="RTL">۲</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"> است. در حالیکه اگر <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مارس</a> نشود، امتیازی که می&zwnj;گیرید </span><span lang="FA" dir="RTL">۱</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"> است.</span></p>
<p><span lang="AR-SA" dir="RTL"><a href="http://www.baratiancarpet.com" rel="nofollow" target="_blank">فرش ایرانی</a><br /></span></p>
<p><a href="http://www.baratiancarpet.com" rel="nofollow" target="_blank">persian rugs</a><span><br /></span></p>
<p><a href="http://www.baratiancarpet.com" rel="nofollow" target="_blank">buy persian carpet</a><span><br /></span></p>
<p><a href="http://www.baratiancarpet.com" rel="nofollow" target="_blank">persian carpet</a><span><br /></span></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" target="_blank">سرویس کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" rel="nofollow" target="_blank">کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" rel="nofollow" target="_blank">خرید کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">تخته نرد</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">فروش تخته نرد</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">آموزش تخته نرد</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">خرید تخته نرد مرغوب</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">تخته نرد با قیمت مناسب</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">سئو سایت</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">طراحی سایت</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">طراحی فروشگاه اینترنتی</a><span><br /></span></p>

تاریخ...
ما را در سایت تاریخ دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahid gozaresh58 بازدید : 1236 تاريخ : يکشنبه 19 مهر 1394 ساعت: 18:35

<p style="text-align: right;" align="right"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;" lang="FA" dir="RTL">دیده شدن <a href="http://www.roshanweb.ir" target="_blank">وب سایت</a> شما در اینترنت هرگز کار ساده ای نیست. مانند تنظیم کردن یک کار ظریف در یک خیابان پر جمعیت که عابران با ضربات و تکان های دیوانه وار خود توجه شما به کارتان را مخدوش می کنند. در واقع شما باید در مورد موضوع انتخابی خود یک متخصص کامل باشید</span>.<img src="http://www.kustomeyes.co.nz/wp-content/uploads/2013/10/bg1.jpg" alt="" />&nbsp;<a href="http://www.baratiancarpet.com" rel="nofollow" target="_blank">persian rugs</a></p>
<p><a href="http://www.baratiancarpet.com" rel="nofollow" target="_blank">buy persian carpet</a></p>
<p><a href="http://www.baratiancarpet.com" rel="nofollow" target="_blank">persian carpet</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" target="_blank">سرویس کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" rel="nofollow" target="_blank">کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" rel="nofollow" target="_blank">خرید کولر گازی</a><span><br /></span></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">تخته نرد</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">فروش تخته نرد</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">آموزش تخته نرد</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">خرید تخته نرد مرغوب</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">تخته نرد با قیمت مناسب</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">سئو سایت</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">طراحی سایت</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">طراحی فروشگاه اینترنتی</a></p>

تاریخ...
ما را در سایت تاریخ دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahid gozaresh58 بازدید : 1670 تاريخ : يکشنبه 19 مهر 1394 ساعت: 18:35