راهنمای بازی تخته نرد

ساخت وبلاگ

<p dir="RTL"><strong>زدن و خوردن</strong></p>
<p dir="RTL">خانه اشغال شده توسط یک <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a>، تک نامیده می&zwnj;شود. اگر حریف روی <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> تک بیاید، آن مهره را می&zwnj;زند و جای آن قرار می&zwnj;گیرد و <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> خورده شده روی &laquo;بار&raquo; قرار می&zwnj;گیرد.</p>
<p dir="RTL">تا زمانی که یک بازیکن یک یا چند <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> بر روی بار دارد، باید نخست آنها را وارد بازی کند. هنگامی که نوبت اوست، با توجه به عدد روی تاسش، <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> بیرون را در خانه بازی از ناحیه خودی حریف قرار می&zwnj;دهد. به عنوان مثال، اگر یک <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">بازیکن</a> یک <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> در بار دارد، و تاسش ۴ و ۶ دارد، می&zwnj;تواند <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> اش را بر روی هر دو خانه چهار یا شش ناحیه خودی حریف قرار دهد به شرطی که آن خانه&zwnj;ها باز باشند. اگر هیچ خانه&zwnj;ای باز نباشد، <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">بازیکن</a> نوبت خود را از دست می&zwnj;دهد؛ ولی باید تا آنجا که می&zwnj;تواند <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره&zwnj;هایش</a> را وارد کند و بقیه را برای نوبت بعدیش بگذارد. پس از آنکه آخرین <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> خورده شده وارد بازی شد، بازیکن به بازی عادی خود ادامه می&zwnj;دهد و اگر از تاسش چیزی باقی&zwnj;مانده باشد، آن را بازی می&zwnj;کند. قانون: در ۶ خانه اخر نمی&zwnj;توان مهرهٔ حریف را زد و سپس آن را روی <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره&zwnj;های</a> دیگر خودی قرار داد؛ ولی همواره می&zwnj;توان مهره حریف را زد و سپس آن را در دیگر&nbsp;خانه&zwnj;های&nbsp;خالی حرکت داده و یا حتی مهره دیگری از حریف را زد.شایان ذکر است که در بازی اولویت با حرکت است.همان گونه ابتدا حرکت میکنیم.مثلا اگر موقعیت خوردن مهره را داشته باشیم وحرکت, مقدم حرکت <a href="http://www.takhte-nard.ir" target="_blank">مهره</a> است.</p>
<p dir="RTL"><img src="http://www.1doost.com/Files/Pictures/1387/11/30/Backgammon/001.jpg" alt="" width="469" height="225" /></p>
<p dir="RTL">&nbsp;<a href="http://www.baratiancarpet.com" rel="nofollow" target="_blank">Persian rugs</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" target="_blank">سرویس کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.datiscool.ir" rel="nofollow" target="_blank">خرید کولر گازی</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">تخته نرد ارزان</a></p>
<p><a href="http://www.takhte-nard.ir" rel="nofollow" target="_blank">فروشگاه تخته نرد</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">بهینه سازی سایت</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">سئو</a></p>
<p><a href="http://www.roshanweb.ir" rel="nofollow" target="_blank">سئو سایت</a><span><br /></span></p>

تاریخ...
ما را در سایت تاریخ دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahid gozaresh58 بازدید : 973 تاريخ : يکشنبه 19 مهر 1394 ساعت: 18:36